Skip to content

Tjänstevillkor & bilagor

Waykes tjänstevillkor

Dessa tjänstevillkor (”Villkoren”) gäller för Waykes tillhandahållande av Tjänsterna genom Plattformen till sina kunder och för kundernas användning av Tjänsterna. Villkoren utgör en integrerad del av Avtalet och genom att ingå Kundavtalet accepteras även Villkoren.

Länk till Waykes tjänstevillkor

Bilaga 1 Definitioner


Denna bilaga är avsedd att komplettera våra tjänstevillkor genom att erbjuda tydliga definitioner och förklaringar av viktiga termer och begrepp.

Länk till bilaga 1

Bilaga 2: Personuppgiftsbiträdesavtal

Syftet med denna bilaga är att erbjuda en förståelse för de avtalade villkoren och skyldigheterna gällande hantering av personuppgifter. Genom denna bilaga strävar vi efter att skapa en gemensam förståelse och respekt för integritetsfrågor. Detta stödjer vår strävan efter att säkerställa en ansvarsfull och säker behandling av personuppgifter för både våra kunder och oss själva.

Länk till bilaga 2

Bilaga 2.1 till PUB-avtalet

Denna bilaga som är en bilaga till  Personuppgiftsbiträdeesavtal (bilaga 2) reglerar tillsammans med bilaga 2 grundläggande instruktionerna för Behandlingen av Personuppgifterna.

Länk till bilaga 2.1 

Bilaga 2.2 till PUB-avtalet

Denna bilaga är en bilaga till Personuppgiftsbiträdesavtal (bilaga 2) och reglerar de säkerhetsåtgärder som Wayke implementerar och uppräthåller.

Länk till bilaga 2.2

Bilaga 3: Särskilda API-villkor för API

Dessa Särskilda Villkor för API utgör en bilaga till och en integrerad del av Avtalet. För Kundens tillgång till och användning av API ska dessa Särskilda Villkor för API äga företräde framför Villkoren.

Länk till bilaga 3

Relaterat innehåll

5 tips för hur du optimerar din annonsering och försäljning av bil
5 tips för hur du optimerar din annonsering och försäljning av bil

Med enkla medel kan du få ut mer av din annonsering och försäljning av bil. Här ger vi ge dig några konkreta tips om hur du kan jobba...

Kraftig ökning av bilköp online
Kraftig ökning av bilköp online

Andelen svenskar som klickar hem skor, kläder, kosmetika eller elektronik har ökat lavinartat de senaste åren. Bilbranschen har länge...

Din Bils syn på agentmodellen
Din Bils syn på agentmodellen

Övergången till agentmodellen för Audi har skett gradvis. Den började med Fleet Agency där alla elbilar som såldes till stora och...

Agentmodellen ur Cupras synvinkel
Agentmodellen ur Cupras synvinkel

Den 1 november 2022 gick CUPRA över till att sälja alla elbilar direkt från generalagenten. Eva-Maria Elstner är ansvarig för den digitala...

Agentmodellen från BMWs perspektiv
Agentmodellen från BMWs perspektiv

Från 1 januari 2024 är BMW Northern Europe live med sin direktförsäljning av MINI på den svenska marknaden. Det som är unikt för dem är att...

Därför bör du ha en hemsida anpassad för bilförsäljning
Därför bör du ha en hemsida anpassad för bilförsäljning

92% av bilköparnas köpresa sker online och över 60% av bilköparna besöker bilhandlarens webbplats innan de genomför ett köp. Sedan pandemin...