Skip to content

Tjänstevillkor & bilagor

Waykes tjänstevillkor

Dessa tjänstevillkor (”Villkoren”) gäller för Waykes tillhandahållande av Tjänsterna genom Plattformen till sina kunder och för kundernas användning av Tjänsterna. Villkoren utgör en integrerad del av Avtalet och genom att ingå Kundavtalet accepteras även Villkoren.

Länk till Waykes tjänstevillkor

Bilaga 1 Definitioner


Denna bilaga är avsedd att komplettera våra tjänstevillkor genom att erbjuda tydliga definitioner och förklaringar av viktiga termer och begrepp.

Länk till bilaga 1

Bilaga 2: Personuppgiftsbiträdesavtal

Syftet med denna bilaga är att erbjuda en förståelse för de avtalade villkoren och skyldigheterna gällande hantering av personuppgifter. Genom denna bilaga strävar vi efter att skapa en gemensam förståelse och respekt för integritetsfrågor. Detta stödjer vår strävan efter att säkerställa en ansvarsfull och säker behandling av personuppgifter för både våra kunder och oss själva.

Länk till bilaga 2

Bilaga 2.1 till PUB-avtalet

Denna bilaga som är en bilaga till  Personuppgiftsbiträdeesavtal (bilaga 2) reglerar tillsammans med bilaga 2 grundläggande instruktionerna för Behandlingen av Personuppgifterna.

Länk till bilaga 2.1 

Bilaga 2.2 till PUB-avtalet

Denna bilaga är en bilaga till Personuppgiftsbiträdesavtal (bilaga 2) och reglerar de säkerhetsåtgärder som Wayke implementerar och uppräthåller.

Länk till bilaga 2.2

Bilaga 3: Särskilda API-villkor för API

Dessa Särskilda Villkor för API utgör en bilaga till och en integrerad del av Avtalet. För Kundens tillgång till och användning av API ska dessa Särskilda Villkor för API äga företräde framför Villkoren.

Länk till bilaga 3

Relaterat innehåll

Kraftig ökning av bilköp online
Kraftig ökning av bilköp online

Andelen svenskar som klickar hem skor, kläder, kosmetika eller elektronik har ökat lavinartat de senaste åren. Bilbranschen har länge...

Agentmodellen från BMWs perspektiv
Agentmodellen från BMWs perspektiv

Från 1 januari 2024 är BMW Northern Europe live med sin direktförsäljning av MINI på den svenska marknaden. Det som är unikt för dem är att...

Därför bör du ha en hemsida anpassad för bilförsäljning
Därför bör du ha en hemsida anpassad för bilförsäljning

92% av bilköparnas köpresa sker online och över 60% av bilköparna besöker bilhandlarens webbplats innan de genomför ett köp. Sedan pandemin...

Wayke på plats 24 på Breakits lista
Wayke på plats 24 på Breakits lista

Wayke hamnar på plats 24 på Breakits lista över "Sveriges 40 mest lönsamma onoterade techbolag – som trotsar de tuffa tiderna".

Årets mäktigaste kvinnor i bilbranschen 2023
Årets mäktigaste kvinnor i bilbranschen 2023

Den 31 augusti bjöd Wayke tillsammans med MRF & Tidningen Motorbranschen in till ett event på Audi Studios i Stockholm där de mäktigaste...

Hur viktiga är begagnatgarantierna egentligen?
Hur viktiga är begagnatgarantierna egentligen?

När vi frågar besökare på wayke.se vad som får dem att känna trygghet vid ett bilköp stavas det garantier. När nu även bilbranschen tar...