Skydda dig från kostsamma reklamationer kopplade till den nya konsumentköplagen

Med anledning av Konsumentverkets granskning av förekomsten av reservationer för felskrivningar och friskrivningar i bilannonser bjuder nu Wayke in till webbinar tillsammans med MRF och er handlare.

Missade du vårt webbinar kan du kika på det i efterhand, klicka på knappen nedan.

Vi besvarar alla era frågor från webbinaret!

Vi har samlat alla frågor som kom in till oss under vårt webbinar angående den nya konsumentköplagen. Nedan kan du ta del av alla svar.

Nya uppdateringar i Wayke Dealer

Från och med den 1 december kommer vi på Wayke göra vissa ändringar i vårt publiceringsverktyg Dealer. Detta för att hjälpa er handlare att undvika att bryta mot den nya konsumentköplagen.

Kika gärna på den här instruktionsfilmen som berättar mer om vilka uppdateringar vi har gjort när det kommer till ”lång beskrivning” och ”utrustningslistan”

Konsumentköplagen och marknadsföringslagen

Bakgrund:

Konsumentverket har valt att genom promemorian ”Förekomsten av reservationer för felskrivningar och friskrivningar i bilannonser” kartlägga om det förekommer otillåtna reservationer i annonser på handelsplattformar för köp av personbilar.

Konsumentverkets slutsatser efter genomförd kartläggning visar att det är vanligt med otillåtna reservationer på de granskade handelsplattformarna Wayke, Blocket och Byt Bil. Konsumentverket noterar också förekomsten av vaga och svårförståeliga friskrivningar samt att konsumenten till följd av bristfällig information i annonserna åläggs en långtgående undersökningsplikt i strid med tvingande konsumentskyddslagstiftning. Resultatet från granskningen är enligt Konsumentverket anmärkningsvärt.

Konsumentverkets bedömning är att förekomsten av reservationer för felskrivningar samt vaga och ospecifika friskrivningar från bilen skick måste upphöra. Detta eftersom konsumentens rättigheter enligt tvingande lagstiftning inte upprätthålls.

Vad händer nu?

Wayke har sedan lanseringen 2017 arbetat aktivt för att göra resan mot att byta bil trygg och transparent för både säljare och köpare. Vår bedömning är att både Wayke och branschen har mycket att vinna på att ta Konsumentverkets kritik på allvar och visa på handling.

Wayke planerar därför en kraftsatsning tillsammans med bilbranschen genom MRF för bättre bilannonser. Under september och oktober kommer Wayke intensifiera det tidigare kommunicerade initiativet med att göra informationen på bilannonserna bättre och tydligare för konsument. Det kommer få påverkan på flera delar av bilannonsen men övergripande så innebär det att vi säkerställer att rätt information hamnar på rätt ställe och att reservation för felskrivningar och friskrivningar begränsas tekniskt på wayke.se.

Vad gör vi?

5 oktober 2022: Digitalt möte med Konsumentverket.

Wayke deltar tillsammans med övriga aktörer som omfattas av granskningen på Konsumentverkets presentation av genomförd granskning. Syftet med mötet, enligt Konsumentverket, är att diskutera hur vi som handelsplattformar kan agera och hjälpa till för att komma till rätta med eventuella problem på marknaden. Wayke har för avsikt att under detta möte redogöra för de initiativ vi gör tillsammans med er handlare och MRF för att komma till rätta med de problem som Konsumentverket har identifierat.

Kommunikation

Wayke kommer att genomföra en kommunikationskampanj som syftar till att informera marknaden om att Wayke tillsammans med bilbranschen tagit ett stort kliv mot att göra branschen bättre och tryggare genom att helt ta bort reservationer för felskrivningar och friskrivningar. Kommunikationen kommer ske både på riksnivå och lokal nivå. Vi ser gärna att vi på både riks- och lokal nivå får med oss er handlare i våra pressutskick där ni citerar hur ni jobbar för att komma till rätta med de problem som Konsumentverket har identifierat.

  • Logotyp
  • Logotyp

Läs mer här.